UPIS I ŠKOLARINA

Upis na akademiju je otvoren preko cele godine i vrši se popunjavanjem online prijave i slanjem iste na email: dbakademy@outlook.com

U prijavi navesti:

1. Ime
2. Prezime
3. Adresu
4. Datum rođenja
5. Telefon

Pravo na studiranje imaju osobe sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i koje imaju više od 15 godina starosti. Studenti iz inostranstva takođe mogu studirati, ali pošto akademija ne šalje diplome u inostranstvo oni mogu ovlastiti određeno lice u Republici Srbiji koje će u njihovo ime preuzeti diplomu posle uspešno završenih studija. 

Cena školarine za biblijske studije iznosi 2.000 rsd (dve hiljade dinara). Uplata se vrši pre početka studijskog programa na žiro račun akademije.